Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Jan Ove Aslaksen Styreleder janove@lisand.no 908 32 335
Eva Vågsmyr Kristensen Sekretær eva.v.kristensen@gjerstad.kommune.no 950 42 739
Marit J Aass Nestleder ma-jo-aa@online.no 476 00 680
Arne Skaali Styremedlem arskaali@gmail.com 911 33 810
Lars Bakken Styremedlem larsbakken@hotmail.com 958 14 417
Grete Jensen Styremedlem grete.j@hotmail.com 480 73 535
Turid Aanonsen Styremedlem aanonsenturid@gmail.com 97100270