Om Oss

Tvedestrand og Vegårshei Turlag er en undergruppe av Aust Agder Turistforening. Vi arrangerer lokale turer og har prosjekter med rydding og løypemerking i våre kommuner.

I løpet av 2017 vil vi arrangere 8 lokale turer fra Lyngør lengst til havs og til Grønnfjell lengst til fjells. Løypene til Fagerhei og Tvedestrand Vestmark er nå godt etablert og godt besøkt. Kom gjerne med tilbakemeldinger om løypene hvis det mangler merking eller det kan være uklart om løypa. 

Det skjer mye spennende i forhold til bygg og anlegg i Tvedestrand fremover og noe av dette vil berøre våre merkede turstier. Det er utbygging av ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal og bygging av ny videregående skole i Tvedestrand. Vi har dialog med utbyggere slik at løypenettet blir tatt vel vare på. Noen endringer vil det sikekrt komme rundt i skogen, men vi vil merke og informere så godt som mulig. 

Turlaget har også egen Facebookside hvor det legges ut informasjon om turer og arrangementer.