Årmøtet 2015

Årets årsmøte ble avviklet på Holt Landbruksskole med ca 25 deltakere. Leder Jan Ove Aslaksen gikk gjennom årsberetningen og valget ble gjennomført ved Roar Sommerset. Hele styret tok gjenvalg. Kvelden ble avsluttet med et interessant foredrag av Ingeborg L Gjennestad som syklet halve Norge sist sommer.

Skrevet av Jan Ove Aslaksen 31. mars 2016